Cel studiów

Przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności niezbędnych do skutecznego i efektywnego prowadzenia kampanii promocyjnych za pomocą współczesnych mediów. W szczególności przekazanie wiedzy dotyczącej:

  • mechanizmów psychologicznych warunkujących skuteczne kampanie promocyjne
  • wpływu atrybutów marki i przekazu na dobór mediów
  • zmian zachodzących w mediach omówionych pod kątem ich wpływu na zachowanie adresatów działań promocyjnych
  • wykorzystania narzędzi promocji, które oferują: Internet, „mobile”, gry elektroniczne
  • wykorzystania komunikacji nieformalnej w promocji.

Naszą ambicją jest tak kształcić, aby wiedza nie zdezaktualizowała się w ciągu krótkiego czasu. Stąd tak dużo wiedzy z zakresu psychologii, jak i mediów (te najszybciej zmieniają się pod wpływem technologii ICT). Osadzamy to wszystko w kontekście polskim, w polskich realiach, na polskim rynku.

Jeśli masz wątpliwości, czy te Studia są dla Ciebie, to:

1. wykonaj quiz „Sprawdź się”, przeczytaj komentarz do niego

2. jeśli nadal masz wątpliwości poczytaj nasz serwis

3. pisz, dzwoń do nas, chętnie odpowiemy na każde wątpliwości.

Nie szukamy słuchaczy na siłę! Studia to duży wydatek finansowy i czasowy. Dlatego zależy nam, abyśmy dokładnie się zrozumieli. Aby nasza oferta była czytelna, aby nie było żadnych nieporozumień co do niej. Wtedy obie strony będą zadowolone, a to naprawdę leży nam na sercu.