Creative Communication Cluster

Zanim o Klastrze, kilka słów wprowadzenia i wytłumaczenia, dlaczego ten logotyp na stronie Studiów. Udział SGH w Klastrze to wynik osobistych zabiegów Kierownika Studiów czyli niżej podpisanego (zabiegów w Uczelni). Jednocześnie zaproszenie do prac przy/w Klastrze to wynik kontaktów nawiązanych podczas Studiów. A jednym z pierwszych owoców naszej klastrowej współpracy jest wiosenna edycja Studiów. Z pewnością na tym nie zakończymy współpracy, ale na razie inne przedsięwzięcia są poufne. Klaster działa od końca stycznia 2012, więc konkrety przyszły całkiem szybko. Co dalej? O tym w tekście poniższym i na stronie Klastra.

Jacek Wójcik

Creative Communication Cluster wystartował

Na polskim rynku powstała pierwsza inicjatywa branżowa o charakterze klastrowym. Creative Communication Cluster zrzesza 25 podmiotów, działających w branży komunikacyjnej. Naczelnym zadaniem organizacji i jej członków jest wspólne wypracowanie niestandardowych, innowacyjnych narzędzi i przedsięwzięć, wpływających na rozwój profesjonalnych usług komunikacyjnych o zasięgu regionalnym i międzynarodowym. Organem zarządczym klastra jest Polska Fundacja Komunikacji.

Ideą Creative Communication Cluster jest stworzenie platformy współpracy dla podmiotów zajmujących się promocją i komunikacją. Klaster składa się z firm, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i uczelni, działających w branży komunikacji społecznej i marketingowej. Jego członkowie prezentują zróżnicowany i szeroki profil kompetencji. W skład wchodzą agencje reklamowe, PR, domy mediowe, przedstawiciele mediów oraz sektora pozarządowego. Członkami klastra są: Ambient Polska, Arena Media, Brief, Ciszewski MSL, CzArt, Ecorys, Fundacja Ortus, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo, Fundacja Pro Cultura, Instytut Monitorowania Mediów, Marketing i Communications Consultants, Mea Group, MediaOn, Millward Brown SMG/KRC, Natalia Hatalska, Nexus, Purpose, Radio Bajka, Red Branch, Semiotic Solutions, SMYRSKA PR, Szkoła Główna Handlowa, ThinkTank, VMG, WiseGate.

Klaster to pierwsza taka inicjatywa w branży. Jej inicjatorem jest firma Ecorys Polska, która od lat specjalizuje się w tworzeniu konsorcjów promocyjnych oraz aktywnie działa na rzecz współpracy międzybranżowej. – Doświadczenia, zdobyte podczas realizacji wielu wspólnych projektów, zaowocowały powstaniem Creative Communication Cluster, który ma na celu centralizację kompetencji i potencjału branżowego – mówi dr Mateusz Halicki, pomysłodawca i koordynator klastra. – Bogaty w możliwości i doświadczenie wielu firm, nasz klaster tworzy jedyną w swoim rodzaju sieć, sprzyjającą generowaniu nowych pomysłów, dającą członkom dostęp do know-how, nowych rynków i klientów oraz pozwalając im na wyższą efektywność i rentowność prowadzonych działań – dodaje Halicki.

Organizacja działa na zasadzie dobrowolnego zrzeszania firm i instytucji. Finansowana jest ze składek członkowskich. Klaster stara się również o dotacje rządowe i unijne (np. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego).

W ramach klastra działają grupy robocze, które opracowują własne projekty. Jednym z priorytetowych działań klastra będzie wypracowanie najlepszych rozwiązań dla administracji publicznej, aby komunikacja w tym sektorze była bardziej efektywna, tworzenie narzędzi dla administracji z dziedziny komunikacji i promocji oraz wzajemna wymiana doświadczeń. Członkowie będą tworzyć również konsorcja firm, aby wspólnie startować do dużych przetargów publicznych.

Więcej informacji pod adresem: www.creativecluster.eu