Nasze atuty

Wybór studiów podyplomowych poświęconych reklamie, promocji, komunikacji marketingowej (jakby ich nie nazywał) to szczególnie trudna sprawa. Jest wiele blichtru w tej dziedzinie (modnych tematów, ale często mało przydatnych w praktyce). Dlatego zachęcamy do uważnej lektury naszych propozycji. Tu przedstawiamy nasze najważniejsze atuty w skrócie. Szerzej na innych stronach serwisu. Służymy także wyjaśnieniami „na żywo” czy to przez telefon czy to podczas umówionych spotkań.

Jacek Wójcik

Kierownik Studiów (na co dzień prowadzę działania promocyjne w swojej firmie … i liczę RoI!)

PS. na skróty o studiach wiele mówią opinie naszych absolwentek.

Zob. opinie.

Atuty Podyplomowych Studiów Nowoczesnej Promocji

  1. Kompleksowe podejście
  2. Kształcenie praktyczne
  3. Elastyczność
  4. Permanentne doskonalenie

Kompleksowe podejście

– na studiach podejmujemy się całościowego omówienia komunikacji marketingowej. Nie zajmujemy się tylko promocją osobistą i zagadnieniami z nią związanymi np. sztuką autoprezentacji. Na rynku jest wysyp studiów, które wchodzą w bardzo wąskie dziedziny, a jednocześnie od lat mówi się i pisze o potrzebie kompleksowego spojrzenia na komunikację marketingową por. komunikacja zintegrowana, kampanie 360 stopni itp. Nie zapominając o tradycyjnych mediach (TV! – por. udział w torcie reklamowy) mówimy (od 8 lat) o marketingu w grach, marketingu mobilnym czy SMM.

Kształcenie praktyczne

– jest wiele przejawów praktycznego podejścia w kształceniu, które oferujemy.:

  • Program – Zaczynamy od razu od konkretów, nie wchodzimy w zbędne definicje typu co to jest marketing. Definiujemy to co jest ważne, pokazując istotę zjawiska/trendu/form promocji/narzędzi.  Definiujemy by nie pogubić się w modnych, acz nie zawsze ważnych pojęciach. Nie bajerujemy SoLoMo 😉 (ważny trend) w programie, gdyż modnych skrótów jest więcej, staramy się jednak wyjaśnić co jest przejściową modą, a co trwałym trendem. Program jest tak ułożony by dawał wiedzę przydatną w dłuższym okresie czasu. Jednocześnie staramy się pokazać różne podejścia np. badania tradycyjne vs neuromarketing, efektywność tradycyjnych narzędzi vs SMM itp. Taka wiedza pozwala potem skutecznie poruszać się po rynku reklamowym (realizować promocję marki,  zamawiać usługi itp.)
  • Wykładowcy – z praktyki: z sercem do dydaktyki, z uczelni: z doświadczeniem praktycznym. To stwierdzenie dotyczy wszystkich wykładowców!  Sięgamy po najlepszych, nie oglądając się na partykularne interesy (dlatego uwarunkowania psychologiczne pokażą znakomici wykładowcy z SWPS a nie SGH). Sięgamy korzystając z naszych znajomości  w branży. Wiele lat kształcenia spowodowało, że niektórzy, którzy kiedyś byli naszymi studentami są teraz … jurorami na festiwalach w Polsce i Europie zob. Rafał Górski (poczucie humoru też duże, ale to nie „kabaret”).
  • Formy dydaktyczne – nie wszystko da się zrealizować metodą warsztatową. By móc analizować np. strategie mediowe trzeba dobrze poznać wskaźniki mediowe. By zrozumieć sens stosowania wielu narzędzi trzeba zrozumieć przemiany na rynku mediów i uwarunkowania tych przemian (technologiczne, społeczne). Jednak nawet, gdy omawiamy takie tematy posługujemy się dużą liczbą przykładów i pokazujemy wpływ na narzędzia. Potem dopiero są zajęcia w formie warsztatowej. Przykład: najpierw psychologia percepcji (wiele przykładów analizowanych na zajęciach, ale pod kątem praw percepcji)  a potem zajęcia z kreacji (tworzenia przekazów). Wtedy wiesz nie tylko „jak”, ale i „dlaczego”!

Elastyczność

– nie da się ujednolicić grup słuchaczy w procesie rekrutacji (pod względem wiedzy, umiejętności) dlatego staramy się tak organizować kształcenie, aby każdy mógł skorzystać jak najwięcej. Dla osób z mniejszym „doświadczeniem teoretycznym” proponujemy wsparcie przed studiami w zakresie uporządkowania wiedzy. Zajęcia realizowane w podgrupach (praca semestralna, praca na poszczególnych zajęciach np. przygotowanie kampanii adwords) są tak organizowane by grupy składały się z osób o różnym doświadczeniu, by każdy mógł się nauczyć czegoś nowego. Na przykład by osoba pracująca w domu mediowym nie zajmowała się podczas prac na kejsem planem mediów. Elastycznej edukacji sprzyjają niewielkie nabory – ok. 30 osób (maksimum 34 osoby).

Permanentne doskonalenie

– Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że „choroby wieku dziecięcego”  już za nami. Każde nowo otwierane studia borykają się z różnymi problemami. Głównie dotyczą one doboru wykładowców, zgrania ich, wyeliminowania powtórek itp. Nie da się tego uniknąć. W naszym przypadku też musieliśmy wymienić kilku wykładowców (przede wszystkim z praktyki!), pomimo, że od początku szukaliśmy osób z praktyką biznesową i zacięciem dydaktycznym. Doskonaleniu studiów służą ankiety, które przeprowadzamy po każdych zajęciach. Wsłuchujemy się w każdą informację zwrotną.

Zapraszamy do udziału!