Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry. Zjazdy staramy się dzielić między semestrami mniej więcej po równo, co przy 10 zjazdach oznacza 5 w semestrze zimowym, czyli do lutego włącznie.

Zjazdy tak planujemy, by zawsze zostawał rezerwy termin. Jest to zabezpieczenie na wypadek jakiegoś przypadku losowego (np. choroba wykładowcy zmuszająca nas do odwołania zjazdu). Przykładowo edycje wiosenne – start w marcu/kwietniu, planowany koniec pierwsza połowa stycznia, rezerwowy termin – końcówka stycznia. Edycja jesienna – start październiku lub listopad, koniec początek czerwca, rezerwowy termin – druga połowa czerwca. Jak do tej pory nigdy nie musieliśmy odwoływać żadnych zjazdów.