Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry. Zjazdy staramy się dzielić między semestrami mniej więcej po równo, co przy 11 zjazdach oznacza model 6/5 lub 5/6.

Zjazdy tak planujemy, by zawsze zostawał rezerwy termin. Jest to zabezpieczenie na wypadek jakiegoś przypadku losowego (np. choroba wykładowcy zmuszająca nas do odwołania zjazdu). Przykładowo edycje wiosenne – start w marcu/kwietniu, planowany koniec pierwsza połowa stycznia, rezerwowy termin – końcówka stycznia. Edycja jesienna – start październiku lub listopad, koniec początek czerwca, rezerwowy termin – druga połowa czerwca. Jak do tej pory nigdy nie musieliśmy odwoływać żadnych zjazdów.