Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Soboty 9.00 -17.00, niedziele 9.00 – 15.15. W soboty jest 9 godzin x 45 minut, między nimi 10 minutowe przerwy. W niedzielę 7 x 45 minut plus 10 minutowe przerwy. W praktyce to jest tak, że ponieważ prawie każdy temat jest robiony w blokach po 4 i więcej godzin, to słuchacze razem z prowadzącym układają sobie harmonogram pracy. Przeważnie przerwy są rzadziej, za to dłuższe.

W czasie zajęć nie przewidujemy przerwy obiadowej. Początkowo takie przerwy były, ale na życzenie słuchaczy kolejnych edycji zostały zniesione. W budynku jest dużo herbaty i kawy 🙂 czyli automaty, kafejka, w tej ostatniej też można zjeść. Większość słuchaczy preferuje jednak własny prowiant, co ma wiele zalet, a na miejscu wspiera się gorącymi napojami.

Zajęcia odbywać się będą w budynku C Szkoły Głównej Handlowej (róg Alei Niepodległości i ulicy Madalińskiego). Wszystkie sale są tam wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny.

Najważniejsze! Od ostatniego zjazdu rozpoczyna się „bieg” trzech miesięcy na napisanie i złożenie pracy (projektu) końcowej. Jeśli więc studia kończą się w czerwcu, to złożenie pracy powinno nastąpić do końca września. Jeśli zaś kończą w styczniu, to złożenie pracy powinno nastąpić do końca kwietnia. Ponieważ jednak mało kto pisze prace wcześniej, niż przed ostatnim dzwonkiem, więc obrony z reguły wypadają po ok. 4 miesiącach od ostatniego zjazdu. Po obronie potrzeba jeszcze ok. 2 tygodni na wystawienie dyplomu i potem pozostaje już jedynie go odebrać.

Nie złożenie pracy w terminie skutkuje niestety pewnymi dolegliwościami. Można sobie ten termin złożenia pracy końcowej przedłużyć o kolejne 6 miesięcy, ale jest to związane z dodatkową opłatą (ostatnio wynosiła ona 500 zł – jest opłata identyczna dla wszystkich studiów wyznaczona przez rektora SGH). Miejmy nadzieję, że nie będzie to popularne rozwiązanie. Czasami jednak jest ono niezbędne, jeśli nawał prac zawodowych nie pozwala zająć się pracą dyplomową.