Program szczegółowy

Ekonomiczne i technologiczne uwarunkowania kampanii promocyjnych – 18 h

 1. Usytuowanie promocji w nowoczesnym marketingu
 2. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne promocji
 3. Ewolucja mediów – wpływ na strategie promocji
 4. Rynek mediów w Polsce

Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania skutecznej promocji – 31 h

1. Psychologia zachowań konsumenckich – wybrane aspekty

 • Procesy percepcji
 • Przekaz racjonalny a emocjonalny – zasady wyboru
 • Wykorzystanie emocji w przekazach promocyjnych
 • Mechanizmy motywacji
 • Wykorzystanie mechanizmów wpływu społecznego

2. Kulturowe aspekty promocji

 • Wpływ zmian społecznych na działania promocyjne
 • Net generation – adresaci przyszłości czy teraźniejszości?
 • Globalnie czy lokalnie – znaczenie wpływów kulturowych na współczesnych rynkach

Promocja jako narzędzie budowy wartości marki – 6 h

 1. Rola marki w nowoczesnym marketingu
 2. Strategie kształtowania atrybutów marek za pomocą działań marketingowych
 3. Dostarczanie wartości odbiorcy za pomocą marki
 4. Komunikacja marketingowa budująca atrybuty marki (atrybuty emocjonalne i racjonalne marki a działania promocyjne)
 5. Brief jako praktyczne narzędzie organizujące działania promocyjne na rzecz marki

Planowanie zintegrowanych działań promocyjnych – 12 h

1. Cele promocji – komunikacyjne a sprzedażowe

2. Badania marketingowe dla potrzeb promocji

 • Badania promocyjne – znaczenie, ograniczenia (w tym: podejście klasyczne i jego ograniczenia a badania neuromarketingowe)
 • Tworzenie strategii kampanii – badania eksploracyjne
 • Realizacja i ocena realizacji strategii
 • Realizacja strategii – badania konceptów i projektów przekazów
 • Ocena realizacji strategii – pretesty
 • Badania mediów – możliwości i ograniczenia
 • Badanie skuteczności i efektywności kampanii

3. Ustalanie budżetu – metody, problemy

Tworzenie przekazu – 22 h

 • Założenia kreatywne a przyjęte cele promocji
 • Standardowe i niestandardowe nośniki przekazu w poszczególnych mediach
 • Zasady tworzenia przekazów w poszczególnych mediach (ze szczególnym uwzględnieniem zasad budowania serwisów WWW)
 • Współzależność kreacji (przekazu) i mediów jako kluczowy czynnik skutecznej komunikacji – studia przypadków

Plasowanie przekazu w mediach – planowanie mediów – 16 h

 • Charakterystyka mediów masowych (wskaźniki, sposoby zakupu, modele rozliczeń różnych narzędzi i nośników promocji) – TV; prasa; radio; outdoor; Internet
 • Warsztaty planowania kampanii reklamowych

Formy promocji marki – 40 h

 • PR, sponsoring
 • Marketing bezpośredni
 • Promocja uzupełniająca
 • Reklama w grach
 • Product placement
 • Reklama w wyszukiwarkach
 • Wykorzystanie komunikacji nieformalnej w promocji (w tym: Word of mouth marketing; Trendsetters; Marketing wirusowy)
 • Social Media Marketing
 • Mobile marketing

Aspekty etyczne i prawne promocji – 8 h

 • Prawne ograniczenia promocji
 • Etyka promocji

Seminarium – studia przypadków – 7 h

 • Zajęcia poświęcone prezentacji prac semestralnych, końcowych, a wcześniej ich przygotowaniu

Uwaga – wydzielenie ostatniego punktu wiąże się z koniecznością rozliczenia godzin poświęconych na prace semestralne i końcową. Nie oznacza to, że studiów przypadku nie ma w punktach 1-8. Wręcz przeciwnie, jest to typowa metoda dydaktyczna wykorzystywana podczas studiów.

W sumie – 160 h zajęć plus praca własna poza zjazdami