Rekrutacja

Nabór uczestników na Studia jest otwarty i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie Studiów (lub przesłanie) kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem. Najpraktyczniej jest najpierw wysłać/dostarczyć dokumenty, a potem dokonać przelewu. Poświadczenie dokonania przelewu można dosłać w wersji elektronicznej. Można oczywiście razem z dokumentami.

XI – edycja jesienna

Nabór trwa. Zapraszamy!

Koniec naboru – w zależności od liczby chętnych. Grupy liczą maksymalnie 34 osoby i bywało, że limit się wyczerpywał na miesiąc przed pierwszym zjazdem, bywało, że ostatnie miejsca były zajmowane tuż przed pierwszym zjazdem (planowany tym razem 28-29 października 2017).

Czesne

Opłata za całość studiów wynosi 6 900 zł (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach). Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych, a także koszt wydania świadectwa ukończenia Studiów.

Nie ma żadnych kosztów ukrytych! Osobom, które mają to szczęście, że płaci za nich firma wystawiamy oczywiście faktury (a raczej ich pracodawcom).

Numer konta

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.

Przy dokonywaniu wpłaty należy w polu tytułu przelewu podać także nazwisko, imię a w przypadku płatności w ratach sprecyzować numer raty (I/II rata).

Wymagane dokumenty

  • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy)
  • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych)
  • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia
  • CV
  • 2 fotografie
    Zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego: wyraźna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

Uwaga!

NIK wymaga, aby SGH trzymała odpis dyplomu przez 25 lat. Nie można go zastąpić nawet kopią ksero poświadczoną przez kierownika Studiów. Dlatego osoby, które mają deficyt odpisów powinny udać się do notariusza, gdzie za relatywnie niewielkie pieniądze można poświadczyć ksero odpisu i takie poświadczone ksero już NIK satysfakcjonuje, a tym bardziej nas 🙂 Można złożyć początkowo odpis oryginalny, a w trakcie trwania studiów (najdalej przy odbiorze dyplomu ich ukończenia) dokonać podmiany na ksero poświadczone przez notariusza.

W przypadku, gdy ktoś ukończył studia, a nie miał jeszcze dyplomu, wówczas dostarcza zaświadczenie o ukończeniu studiów. Takie zaświadczenie dziekanat powinien wydać dzień po obronie.

W innych nietypowych przypadkach prosimy pisać, będziemy szukać rozwiązań.