Sternik

Ważnym czynnikiem wpływającym na jakość studiów podyplomowych jest doświadczenie jego kierownika. To szef studiów kształtuje jego program (następnie akceptowany przez radę wydziału – w SGH radę kolegium, w tym przypadku Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Rektora uczelni), wychodzi z inicjatywą doboru wykładowców.

Dlatego pozwolę sobie skreślić kilka zdań o swoich doświadczeniach dydaktycznych, które są wynikiem zarówno pracy w szkołach wyższych jak i pracy w biznesie (zarówno w roli specjalisty np. product managera, jak i trenera).

Od wielu lat zajmuje się kształceniem z zakresu szeroko pojętej komunikacji marketingowej. Obecnie prowadzę następujące przedmioty:

  • Komunikacja marketingowa
  • Psychologia reklamy
  • Nowe technologie w marketingu
  • Konsument na rynku internetowym (przedmiot realizowany przez Internet).

W swoich przedmiotach staram się łączyć podejście praktyczne (wiedza o narzędziach) z problemowym. Celowo nie używam słowa „teoretycznym”, gdyż uważam, że w marketingu nie ma miejsca na teorię. Marketing akademicki jest dyscypliną, która porządkuje osiągnięcia praktyków w celu kształcenia kolejnych praktyków.

Jednak nie oznacza to rezygnacji z kształcenia nastawionego na rozwijanie umiejętności i wiedzy przydatnych nie tylko „tu i teraz”, ale również w przyszłości. Aby tak było trzeba niektóre zagadnienia postawić w sposób problemowy. Trzeba skłonić słuchaczy do refleksji. Na wiele pytań nie ma prostych odpowiedzi i to jest najpiękniejsze w tej dyscyplinie. Nigdy do końca nie wiadomo, co przesądzi o sukcesie działań marketingowych.

Moje podejście do dydaktyki doceniają studenci SGH. W naszej uczelni studenci oddają głosy na wykładowców na dwa różne sposoby. Po pierwsze wybierając wykłady (lub nie). Po drugie wyrażając swoje opinie w anonimowych ankietach po zakończeniu zajęć. Na podstawie ankiet powstają listy najlepszych pracowników dydaktycznych tzw. „Top 10”.

Muszę nieskromnie powiedzieć – w końcu to tekst promocyjny 🙂 że moje zajęcia są wybierane regularnie zarówno przez studentów studiów dziennych jak i zaocznych. Ponadto wielokrotnie znalazłem się na listach „Top 10”.

Chciałbym, aby zajęcia na Podyplomowych Studiach Nowoczesnej Promocji były równie dobrze odbierane przez słuchaczy. Dlatego dobierając wykładowców (zarówno ze świata akademickiego jak i praktyki) kieruję się nie tylko ich wiedzą, ale również umiejętnościami dydaktycznymi. Układając zaś program Studiów duży nacisk kładłem nie tylko na to, „co robić” (narzędzia), ale i na to „dlaczego tak robić”. Ważny by uzyskać wiedzę nie tylko o narzędziach, ale i przesłankach ich stosowania, a te zmieniają się bardzo szybko, tym samym wpływają na dobór narzędzi.

Jacek Wójcik
dr, starszy wykładowca
Kierownik Podyplomowych Studiów Nowoczesnej Promocji