Wymagania

Jeśli chcesz skończyć nasze studia musisz:

  1. Zapisać się na nie,
  2. Zaliczyć pierwszy semestr – praca zespołowa (w zespołach 5-6 osobowych) nad studium przypadku,
  3. Zaliczyć indywidualny projekt końcowy.

Tak postawione wymagania są pochodną naszego podejścia do kształcenia. Nie chodzi o wbijanie do głów formułek, chodzi o umiejętności (różne) stosowania wiedzy marketingowej. Ocena na dyplomie jest pochodną ocen z pracy semestralnej i projektu końcowego.

Co zrobić by się zapisać w zakładce Rekrutacja.

Projekt końcowy zaliczający studia

Tu więcej o punkcie trzecim czyli projekcie końcowym. Do tej pory studia kończyły się obowiązkową pracą dyplomową i jej obroną. W stosunku do pracy stawialiśmy klasyczne akademickie wymagania co do jej formy (sposobu pisania, przypisów itp.), gdyż taki był wymóg narzucony nam przez Radę Kolegium (tak w SGH nazywają się wydziały). Od najbliższej edycji udało się (zgoda Rady) zmienić ten wymóg. Zawsze kładliśmy duży nacisk na praktyczność pisanych prac, ale niezbędna była też stosowna forma pracy dyplomowej. Teraz możemy pójść krok dalej. Studia zaliczają projekty kampanii promocyjnych, które słuchacze wykonują dla wybranych przez siebie podmiotów (w razie problemów z wyborem służymy pomocą, zresztą nie tylko w tym zakresie, gdyż podczas pracy każdy student ma stałą opiekę). Projekt taki wymaga dokonania własnych analiz rynkowych (np. działań konkurentów), a jego zwieńczeniem jest wykonana i przedstawiona prezentacja (przeważnie robiona w nieśmiertelnym Power Poincie). Prezentacje projektów odbywają się przed pozostałymi słuchaczami i minikomisją złożoną z 2-3 wykładowców. Prezentacja projektu zastępuje klasyczną obronę pracy dyplomowej.

Powyższa procedura ma na celu dalsze upraktycznienie studiów. Jednocześnie słuchacze nabywają dodatkową – bardzo cenną w branży – umiejętność zwięzłego i jasnego prezentowania swoich zamierzeń w zakresie planowanych działań promocyjnych. Czy się pracuje w branży reklamowej (i trzeba zdobyć nowego klienta) czy w firmie/reklamodawcy (i trzeba przekonać do planów szefa marketingu) to taka umiejętność jest bardzo pożądana.

Wiemy jednak, że dla wielu osób to duże wyzwanie i dlatego wcześniej w identyczny sposób zalicza się semestr. Różnica jest taka, że semestr zalicza praca zespołowa, a więc osoby mniej wprawne mogą korzystać z doświadczenia osób sprawniejszych (czy to w zakresie analizy rynku, czy prezentacji). Z dotychczasowych edycji wiemy, że zaprezentowanie kampanii promocyjnej w formie 15-minutowej prezentacji to niebywałe wyzwanie. A tak jest na rynku, nikt nie ma czasu na wysłuchiwanie 30-minutowych opowiadań. Prace semestralne odbiera także minikomisja złożona m.in. z doświadczonego dyrektora strategicznego z agencji reklamowej. A więc ważna jest treść, ale i forma zaprezentowania swojego projektu.

A jeszcze wcześniej podczas zjazdów jest wiele zajęć wspomagających powyższe zadania. Na przykład podczas zajęć dotyczących wykorzystania wyszukiwarek w promocji słuchacze muszą w grupach „postawić” konto w Adwordsach. Po zajęciach wprowadzających następuje praca własna w zespołach (do kolejnego zjazdu), która ma na celu praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy. Na kolejnym zjeździe jest cd. informacji o kampaniach w Google i jednocześnie ocena założonych kont. Konta są zakładane (a w nich ustawiane kampanie – reklamy, słowa kluczowe itd.) dla wybranych podmiotów.

Krok po kroku budujemy podczas studiów kompetencje do prowadzenia działań promocyjnych. Jednocześnie umożliwiamy nabycie wiedzy, jak i jej zastosowanie. Co ważne ćwiczymy współpracę w grupie (bardzo ważne w marketingu, i nie tylko w marketingu) oraz umiejętności prezentacji wiedzy.